Tandartspraktijk Renkumse Poort

Praktijk voor Algemene Tandheelkunde en Implantologie

Huisregels


Eerste bezoek bij ons

• Bent u voor het eerst, graag melden bij de balie met uw ID-bewijs en zorgverzekeringsbewijs;


• Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden en gaat u akkoord met onze huisregels. Op deze manier kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.


Algemeen
• Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Renkumse Poort is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten;


• Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing);


• Bij bezoek in de praktijkkamer graag uw mobiele telefoon op stil zetten;


• Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts / mondhygiënist te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn;


• Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik tijdig doorgeven. Dit kan ook via het contactformulier op deze website;


• Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen. Dit kan thuis of in onze toiletruimte;


• Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen;


• Bel af bij een mogelijk overdraagbare luchtwegaandoening;


• Agressief en ongewenst gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd.


Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak
• Gelieve vijf minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn in de praktijk;


• Komt u niet: geef het zeker 24 uur van te voren door. Dit kan door te bellen binnen openingstijden. Buiten openingstijden en in het weekend volstaat het om een mail te sturen;


• Wanneer u zonder tijdige berichtgeving de afspraak niet nakomt, zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Herhaling kan leiden tot uitschrijving;


• Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen;


• Wij sturen elke dag een afspraak herinnering per e-mail naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.


Spoedgevallen
• Bij een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingstijden van de praktijk proberen wij u dezelfde dag te helpen. In dit geval is het dringende verzoek om ’s ochtends meteen om 08:00 uur te bellen: 0317 – 315815 ;


• In geval van spoed en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw wensen in verband met werk- of schooltijden en kan het zijn dat u een andere behandelaar ziet dan u gewend bent;


• Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen, in het weekend of als wij geen tandartsen beschikbaar hebben verwijzen wij u door naar Dental365 Spoed Tandartsen Ede-Wageningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot hen op tel: 085 - 0189464.


Betalingen
• Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics (tel: 036 203 19 00);


• Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting;


• Indien de uiterste betaaltermijn van uw factuur verloopt en deze is overgedragen aan het incassobureau, dient u altijd direct na uw volgende afspraak per PIN of contant te betalen;


• Indien uw factuur is overgedragen aan de deurwaarder is het niet meer mogelijk om een reguliere afspraak in te plannen. Wij zullen u dan alleen bij acute pijnklachten behandelen tegen directe betaling per PIN of contant na afloop van de behandeling.


Wensen of klachten
• Openheid en transparantie over de zorg die wij u bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen behandelaar en patiënt. Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, op- en aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, praktijk, behandelkamer of andere zaken. U kunt dit per mail versturen naar info@tprp.nl;


• Heeft u een klacht, maak deze bespreekbaar bij ons.


NB: Indien u een van deze bovenstaande regels niet in acht neemt of zich een misstand van enige aard voordoet behoudt Tandartspraktijk Renkumse Poort zich het recht voor de behandeling van u als patiënt af te breken en zou eventuele uitschrijving tot gevolg kunnen hebben. Tussentijds kan u uitsluitend aanspraak maken op onze spoedeisende tandheelkundige zorg tot het moment dat u een andere tandarts heeft gevonden.Opbellen