Tandartspraktijk Renkumse Poort

Praktijk voor Algemene Tandheelkunde en Implantologie

Tot 1 juli 2022:


Spoedgeval

Is er sprake van een spoedgeval? Als eerste verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijk op telefoonnummer 0317-315815. Mocht de praktijk gesloten zijn dan zult u het antwoordapparaat horen met informatie aangaande spoedgevallen buiten openingstijden.

Op werkdagen tussen 12:00 - 14:00 uur, kunt u alsnog bereiken op telefoonnummer 06-82991118.

Buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met Tandartsenpost Gelderse Vallei door te bellen naar 0318-611888


Tandartsenpost Gelderse Vallei

Op dezelfde locatie als het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede is ook de TandartsenPost gevestigd. De Tandartsenpost Gelderse Vallei verleent spoedeisende zorg, of zorg die redelijkerwijs niet kan wachten tot de aanwezigheid van uw eigen tandarts of orthodontist. In het weekend (vanaf vrijdagmiddag 12:00 uur) is consultering mogelijk tijdens één van de vijf overdag geplande afspraak-spreekuren. Buiten deze uren en door de week in de avond- en nachturen is de dienstdoende tandarts enkel oproepbaar in zeer dringende situaties.


Bereikbaarheid Tandartsenpost Gelderse Vallei

Met spoed een tandarts nodig buiten kantoortijden? Belt u dan met het centrale nummer van de Tandartsenpost Gelderse Vallei: 0318-611888. U zult te woord gestaan worden door een doktersassistente van de Huisartsenpost. Zij zullen indien nodig een afspraak voor consult inplannen of een telefonisch consult bij de tandarts.


Afspraak Tandartsenpost

Heeft u een afspraak voor een consult bij de Tandartsenpost, dan meldt u zich bij binnenkomst bij de balie van de Huisartsenpost van ziekenhuis de Gelderse Vallei (op vrijdagmiddag is de balie van de huisartsenpost nog gesloten en kunt u direct plaatsnemen in de wachtkamer zonder u vooraf te melden). In neemt vervolgens plaats in de wachtkamer van waaruit u door de tandarts of tandartsassistente opgehaald zult worden. 


Tijdens u bezoek aan de Tandartsenpost dient u zich te legitimeren én uw zorgpas van uw ziektekostenverzekering mee te nemen. Houdt er rekening mee dat de kosten van consultering en behandeling direct dienen te worden voldaan.

Vanaf 1 juli 2022:

Pijnklachten en Spoedgevallen


Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u naar 0317-417808.
Buiten onze reguliere openingstijden en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor spoeddienst samen met Dental365 Spoed Tandartsen Ede-Wageningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Ede-Wageningen op tel: 085 - 0189464

Dental365 Spoed Tandarts Ede
Telefoonweg 46, 6712 DG Ede
Telefoon:  085 - 0189464

Dental365 heeft naast de vestiging in Ede, ook vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Gouda, Den Haag, Dordrecht en Deventer. Binnenkort ook in Apeldoorn en Breda.
Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl
Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts;
Wat mee te nemen:
• Bij het bellen: houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
• U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
• U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.
Kosten en vergoedingen:
• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
• U ontvangt altijd een nota van Dental365.
• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
• Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:
• Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts, dan zal Dental365 u verder informeren.
• Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
• Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is. Dental365 Ede-Wageningen is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen.
Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.
• Locatie Dental365 Rotterdam (ook wel bekend als Tandartsenpost010) is gevestigd in/bij het ziekenhuis Erasmus MC (ingang “Spoedeisende Hulp”) maar is geen onderdeel van het EMC. Dental365 Rotterdam is een zelfstandige spoed tandartspraktijk.


Opbellen